Grupa Gemini liderem sprawozdawczości finansowej

Informacje prasowe
Grupa Gemini odprowadziła 91 060 651,62 PLN należnych podatków i składek ZUS za rok 2021

Grupa Gemini odprowadziła 91 060 651,62 PLN należnych podatków i składek ZUS za rok 2021, ponadto na stronie internetowej Gemini Polska, w połowie października 2021 roku, opublikowano strategie podatkowe za rok podatkowy 2020 opracowane dla dwóch spółek wchodzących w skład Grupy Gemini. Transparentność w biznesie to jeden z głównych filarów działalności Gemini. Udostępnienie danych na kilka miesięcy przed upływem wymaganego prawem terminu, czyni podmiot liderem wyznaczającym standardy w zakresie sprawozdawczości finansowej w branży aptecznej.

Strategia podatkowa Grupy Gemini zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego i podmiotów współpracujących, stosując procesy kalkulacji i opodatkowania właściwe dla centrów usług wspólnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Gemini nie stosują optymalizacji podatkowych, a obowiązki spółek w zakresie informowania o schematach podatkowych są realizowane w oparciu o procedurę wewnętrzną. Podmioty te, nie pozostają w sporze z organami podatkowymi, bądź skarbowymi, nie dokonują też rozliczeń w rajach podatkowych. Dokumentacje dotyczące cen transferowych oraz analizy porównawcze potwierdzają, że transakcje realizowane przez spółki były zgodne z zasadą ceny rynkowej. W roku 2020 nie dokonywano restrukturyzacji z udziałem tychże spółek.

Zgodnie z wymogiem prawnym, adres publikacji dokumentów spółki przesłały drogą elektroniczną odpowiednim organom skarbowym. Publikacja strategii w domenie publicznej jest realizacją art. 27c ust. 1 w związku z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.; „ustawa o PDOP”).

Jak wynika z nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku, ustawodawca nakłada na podatkowe grupy kapitałowe i podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro, obowiązek posiadania strategii podatkowej, a także podania do publicznej wiadomości, w terminie do końca 12 miesiąca po zamknięciu roku podatkowego, informacji o realizowanej strategii.

Informacje o realizowanej strategii podatkowej przez spółki Grupy Gemini są dostępne tutaj LINK

Powrót do Aktualności

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies

Zamknij