Gemini Polska w zestawieniu Forbes – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2024

Artykuły
Gemini Polska zajęło drugie miejsce w branży (farmaceutyka i biotechnologia) oraz 30. miejsce w skali całego Rankingu Najlepszych Pracodawców 2024 Forbes Polska!

Tytuł ten cieszy nas tym bardziej, że jest przyznawany w oparciu o niezależne badanie ankietowe przeprowadzone na ponad 20 000 respondentów z całej Polski. 

 

Dziękujemy więc wszystkim naszym pracownikom, którzy wzięli udział w badaniu realizowanym przez redakcję Forbesa i wyrazili swoją opinię! Zadowolenie osób, które z nami pracują, jak i naszych Pacjentów, jest dla nas najważniejsze! 

Cały ranking można znaleźć na stronie: 2024 - Forbes - wiadomości gospodarcze i finansowe. 

 

Metodologia badania: 
Badanie jest niezależne i obiektywne. 

Magazyn Forbes Polska wraz z firmą badawczą Statista, przeprowadził ankietę w celu wyłonienia najlepszych pracodawców. 
Podstawą oceny pracodawców były odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu przez respondentów – osoby aktualnie aktywne zawodowo w Polsce. Próba badawcza była dobrana przez firmę Statista. 

Kwestionariusz był dostępny za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz forbes.pl. 

W tym roku ocena objęła około 2 tys. organizacji dających w Polsce pracę co najmniej 250 pracownikom i działających w jednej lub kilku branżach z 25 uwzględnionych w rankingu. 

 

Zastosowano dwa podstawowe kryteria oceny: 

  • rekomendacja bezpośrednia -czyli gotowość do polecania własnego pracodawcy - była badana przy pomocy pytania o prawdopodobieństwo, z jakim pracownicy poleciliby swojego pracodawcę znajomemu lub członkowi rodziny w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najmniej, zaś 10 – najbardziej prawdopodobne, rekomendacja bezpośrednia miała największy udział w ocenie; 

  • rekomendacja pośrednia, czyli gotowość do polecania innych pracodawców w branży, była badana przy pomocy pytania o skłonność do polecenia innych pracodawców znajomemu lub członkowi rodziny na skali: „zdecydowanie tak“, „zdecydowanie nie“, „brak odpowiedzi”. 

 
Obie rekomendacje uzupełniła ocena pracodawców w ponad 40 indywidualnych aspektach, które wywodziły się z następujących 7 obszarów: wizerunek i wzrost gospodarczy, relacje między pracownikami i zarządzanie, rozwój i perspektywy, obciążenie pracą, zrównoważony rozwój, płaca, warunki pracy i wyposażenie.

Powrót do Aktualności

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies

Zamknij