Ewaluacja usługi Nowy lek w hipercholesterolemii - badawczy projekt pilotażowy

Informacje prasowe
W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego informujemy o rozpoczęciu pionierskiego programu badawczego pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii we współpracy z aptekami działającymi pod marką Gemini.

W imieniu Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filipa M. Szymańskiego informujemy o rozpoczęciu pionierskiego programu badawczego pilotażowej usługi Nowy Lek w hipercholesterolemii we współpracy z aptekami działającymi pod marką Gemini. Program został opracowany zgodnie z założeniami listu intencyjnego podpisanego pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Gemini Polska. 

Celem projektu jest wypracowanie i optymalizacja innowacyjnej usługi farmaceutycznej Nowy Lek, wspierającej współpracę pomiędzy lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a aptekami ogólnodostępnymi w Polsce. 

Ministerstwo Zdrowia na początku roku 2021 opublikowało raport rozwoju branży farmaceutycznej na kolejne 5 lat: https://www.gov.pl/web/zdrowie/opieka-farmaceutyczna—raport, gdzie przedstawiono szereg nowych usług farmaceutycznych, które mogą wesprzeć system ochrony zdrowia poprzez odciążenie lekarzy rodzinnych w kolejnych latach, w co wpisują się także założenia naszego projektu. Hipercholesterolemia stanowi poważne wyzwanie w dzisiejszych czasach. Jedynie prawidłowe leczenie, monitorowanie stanu zdrowia i właściwa, kompleksowa opieka nad pacjentem mogą zminimalizować skutki występowania tego zaburzenia. 

Edukacja pacjenta, to bardzo ważny element podtrzymania efektywności terapii w hipercholesterolemii. Zgodnie z danymi, około 30%-50% przepisanych leków nie jest stosowanych zgodnie z zaleceniami. Oznacza to, iż znaczna ilość leków nie jest optymalnie wykorzystana, a leczenie nie jest tak skuteczne jak jest to oczekiwane. 

Usługa farmaceutyczna o nazwie Nowy Lek wspiera pacjenta w regularnym przyjmowaniu leku/ów przepisanych przez lekarza po raz pierwszy, którego przyjmowanie następnie jest monitorowane przez farmaceutę do lekarza prowadzącego. 

Celem projektu badawczego jest poddanie ewaluacji usługi Nowy Lek, która pomoże pacjentom zrozumieć korzyści wynikające z przyjmowania statyn oraz optymalnie wykorzystać działanie nowo przepisanego leku. Usługa dedykowana jest osobom, które otrzymały pierwszą receptę na tę grupę leków. 

W ramach projektu, powstaną wytyczne do realizacji kolejnej usługi o nazwie Nowy Lek, ale także wskazówki co można zrobić lepiej mówiąc o umiejętnościach farmaceutów, aby być proaktywnym w sprawach zdrowia naszych pacjentów. Dzięki temu, że farmaceuci stanowią nieocenioną linię kontaktu z pacjentem, to ich zaangażowanie znacząco wpłynie na poprawę współpracy z lekarzami rodzinnymi w zakresie opieki nad chorym. Finalnie, opracowane zostaną innowacyjne narzędzia komunikacji oraz rozwiązania systemowe, które miejmy nadzieję wejdą jako rutynowe rozwiązania do codziennej praktyki, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości opieki nad pacjentami z hipercholesterolemią. 

Powrót do Aktualności

Informacja dotycząca plików cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies

Zamknij